602 200--4277

Soukromí Politika

Poslední aktualizace: 22. května 2017

Jste zodpovědní za udržování aktuálních osobních údajů, které poskytujete na Stránce. Zašlete nám e-mail na adresu sennsour@lcrsvcs.com a vyžádejte si přístup k zobrazení, opravě nebo odstranění informací, které jste nám poskytli. Pokud je to možné, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vyhověli vašim požadavkům. Pokud jste poskytli osobní informace v souvislosti s konkrétní službou, kterou poskytujeme, možná budete muset tyto informace aktualizovat nebo odstranit návratem na tuto stránku služby. Veškeré žádosti o vymazání vašich údajů podléhají našim interním zásadám pro podávání zpráv a uchovávání a také všem zákonným závazkům, které můžeme mít. Upozorňujeme, že odstraněním vašich uživatelských příspěvků na webu nebudou odstraněny kopie vašich uživatelských příspěvků, které mohou existovat na stránkách uložených v mezipaměti nebo archivovaných stránkách, nebo kopie, které mohou být uloženy jinými návštěvníky.

Služby LCR („my“, „nás“ nebo „naše“) respektují vaše soukromí a ví, že vám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Tato politika ochrany osobních údajů určuje, jaké informace od vás shromažďujeme, když používáte http://lcrsvcs.com/ (dále jen „web“, včetně všech subdomén) a služby, které jsou na něm k dispozici („služby“), a vysvětluje, jak můžeme používat nebo sdílet tyto informace. Vaše informace budeme používat a sdílet pouze tak, jak je to popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Tento web funguje především jako (n) blogový web. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které od vás na webu shromažďujeme; prostřednictvím Služeb; v e-mail, textové a jiné elektronické korespondence; a prostřednictvím jakékoli mobilní nebo stolní aplikace, prostřednictvím které můžeme komunikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na informace, které shromažďujeme offline, nebo které od vás třetí strana shromažďuje poté, co sledujete odkazy na tomto webu, včetně jakýchkoli reklamních a přidružených odkazů.

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO POLITIKU OCHRANY SOUKROMÍ. PODMÍNKY UVEDENÉ V TÉTO POLITICE OCHRANY OCHRANY SOUKROMÍ ZAŘÍZUJÍ ZÁVAŽNÝ PRÁVNÍ DOHODA MEZI VÁMI A LCR SLUŽBAMI. POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB SE SOUHLASÍTE SE, ŽE SE VÁM POTVRDíte PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V TÉTO OBLASTI OCHRANY SOUKROMÍ, VČETNĚ VŠECH VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUKY, ŽE MÁTE ÚPLNÝ ÚŘAD . NEMŮŽETE PŘÍSTUP K TYTO STRÁNCE NEBO POUŽITÍ, POKUD SE NESOUHLASÍTE K ŽÁDNÉ ČÁSTI TĚCHTO PODMÍNEK. REZERVUJEME PRÁVO NA PRAVDĚPODOBNĚ PŘI ZMĚNĚNÝCH POSTUPŮ AKTUALIZUJTE AKTUALIZACE TÉTO OCHRANY SOUKROMÍ. VAŠE POKRAČOVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY PO TAKÝCH ZMĚNÁCH PŘEDSTAVUJE VAŠI PŘIJETÍ ZMĚN, PROSÍM PROSÍM KONTROLUJTE ZPĚT OBDOBÍ.

Informace, které shromažďujeme

Od uživatelů, kteří používají web a služby, můžeme shromažďovat a používat následující typy informací:

 • Informace, podle kterých můžete být osobně identifikováni, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další informace, které nemusí být veřejně dostupné („Osobní údaje").
 • Informace o vás, které vás osobně neidentifikují, mimo jiné včetně vašich osobních zájmů, online interakcí, prohlížení dat, žádostí o Služby, komunikace s námi a třetími stranami, reklamních interakcí a jakýchkoli jiných činností při používání Stránek nebo služby.
 • Informace o vašich transakcích využívajících Web a Služby, včetně, ale nejen, vašich nákupů a historie objednávek.
 • Informace, které poskytnete při odesílání informací, které mají být zveřejněny nebo jinak zobrazeny ve veřejných prostorách webu nebo předány jiným návštěvníkům nebo třetím stranám na internetu (společně „Příspěvky uživatelů“). Všechny uživatelské příspěvky jsou odesílány na vaše vlastní riziko. I když se vždy snažíme chránit vaše informace, nemůžeme zaručit, že naše zabezpečení týkající se příspěvků uživatelů je neproniknutelné. Rovněž nemůžeme kontrolovat, jak budou tyto informace používat ostatní návštěvníci a třetí strany, které získají přístup k příspěvkům uživatelů.

Můžeme kombinovat informace, které nám poskytnete, s dalšími informacemi o vás, které získáme z vašeho dřívějšího používání Stránky a služeb, od našich obchodních partnerů a od jiných společností. Můžeme získat přístup k dalším informacím o vás shromážděným od třetích stran, jako jsou sociální média a marketingové společnosti. Budeme nakládat s jinými než osobními údaji, které jsou kombinovány s osobními údaji, jako by to byly všechny osobní údaje.

Automatický sběr dat

Při používání webu pomocí technologií automatického sběru dat shromažďujeme od vás následující typy informací:

 • Informace o souborech protokolu, které hostitelské servery obvykle shromažďují při návštěvě webových stránek, včetně adres internetového protokolu (IP), typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datových a časových razítek, referenčních / výstupních stránek, názvů domén, vstupních stránek, zobrazených stránek, počet kliknutí a podobné informace. Tyto informace nejsou propojeny s osobními údaji a používají se pro účely správy webu, analýzy trendů, sledování aktivity návštěvníků a shromažďování demografických údajů.
 • Další podrobnosti týkající se vašich aktivit na Stránkách a službách, včetně vašeho vybavení, operačního systému, softwaru, dopravních informací a údajů o poloze.

Náš automatický sběr dat zahrnuje použití následujících technologií:

 • Cookies. „Soubor cookie“ je malý údaj, který je uložen na pevném disku návštěvníka za účelem ukládání informací o preferencích a činnostech návštěvníka na tomto webu. Tyto informace používáme k optimalizaci zkušeností našich návštěvníků. Například cookie nám může pomoci identifikovat vás, když se vrátíte na web, aby vám ušetřil čas. V případě, že naši obchodní partneři, přidružení členové nebo inzerenti na Stránkách používají cookies, nebudeme mít k těmto cookies přístup ani kontrolu. Jakékoli použití cookies se však nebude týkat žádných osobních údajů o vás. Můžete se také rozhodnout odmítnout přijímat cookies konfigurací příslušného nastavení v prohlížeči. To však může zabránit v přístupu k částem webu nebo ke službám a může bránit správnému fungování webu.

Jak reagujeme na nesledování signálů

Nesledujeme aktivity návštěvníků v průběhu času ani na webových stránkách třetích stran, a proto nereagujeme na signály Do Not Track (DNT). Mnoho webových stránek třetích stran však sleduje vaše procházení, aby přizpůsobila reklamy a další obsah vašim zájmům. Pokud nechcete být sledováni tímto způsobem, měli byste odpovídajícím způsobem nakonfigurovat nastavení prohlížeče.

Jak používáme vaše informace

Informace získané od vás nebo o vás, včetně osobních údajů, používáme pro následující účely:

 • Spravovat web a prosazovat naše pravidla a zásady.
 • Poskytnout vám přístup k obsahu stránek a službám.
 • Přizpůsobení obsahu stránek a služeb podle vašich preferencí.
 • Vylepšit stránky a služby.
 • Zkoumat a analyzovat data využití, preference a trendy našich návštěvníků.
 • Diagnostikovat technické nebo servisní problémy.
 • Chcete-li zachovat zabezpečení vašich informací, webu a jeho obsahu.
 • Splnit všechny žádosti o informace, produkty nebo služby.
 • Pro usnadnění transakcí prováděných na Stránkách nebo Službách, které mohou zahrnovat zasílání platebních výpisů nebo potvrzení nebo pomoc s výběrem plateb.
 • Chcete-li zobrazit své uživatelské příspěvky.
 • Plnit naše povinnosti a vymáhat jakékoli smlouvy mezi vámi a námi.
 • Pro jakékoli jiné použití, jak můžeme naznačit v době, kdy poskytujete informace.
 • K splnění jakéhokoli jiného účelu s vaším souhlasem.

Veškeré informace shromážděné od návštěvníků tohoto webu patří nám, ať už jde o osobní údaje, informace, které dobrovolně poskytnete, nebo informace o vás pasivně shromážděné. V případě našeho bankrotu, prodeje nebo likvidace mohou být takové informace převedeny na nového majitele.

Jak sdílíme vaše informace

Můžeme sdílet osobní údaje a další informace, které shromažďujeme takto:

 • S našimi přidruženými společnostmi, včetně všech dceřiných společností, které nyní vlastníme nebo později získáme.
 • S našimi důvěryhodnými zaměstnanci, smluvními partnery, obchodními partnery, poskytovateli služeb, dodavateli, prodejci a dalšími třetími stranami, které nás podporují, což může zahrnovat zasílání e-mailů naším jménem; analyzování vašich aktivit a interakcí na Stránkách za účelem vylepšení stránek, služeb a zkušeností našich návštěvníků; a poskytování podpory pro stránky, služby, naše operace nebo plnění vašich požadavků. Tyto třetí strany mohou používat osobní údaje pouze k poskytnutí takové podpory a jsou smluvně povinny zachovávat důvěrnost vašich informací. Můžeme například sdílet osobní údaje se společnostmi zpracovávajícími kreditní karty, abychom fakturovali návštěvníkům zboží nebo služby.
 • U kupujícího, nástupce nebo jiné třetí strany v důsledku fúze, restrukturalizace, reorganizace nebo jiného převodu nebo převodu služeb LCR nebo našich operací, mimo jiné v případě prodeje, bankrotu, zrušení nebo podobné řízení. V takovém případě vám poskytneme předchozí oznámení, pokud se na vaše informace vztahují jiné zásady ochrany osobních údajů.
 • V reakci na soudní příkazy, soudní předvolání nebo právní procesy, jako jsou žádosti vládních regulačních orgánů nebo donucovacích orgánů; hájit, stíhat se nebo se účastnit soudních řízení nebo řízení nebo vykonávat zákonné právo; přijmout opatření proti skutečným nebo potenciálním závazkům; vyšetřovat nebo reagovat na možné nebo podezřelé nezákonné činnosti, podvody nebo hrozby na Stránkách, jejích návštěvnících nebo na majetku či fyzické bezpečnosti jakékoli osoby; vymáhat nebo vyšetřovat porušení našich pravidel; nebo pokud to zákon dovoluje nebo vyžaduje zákon.
 • S těmi, které tak označujeme v době, kdy poskytujete informace.
 • Třetím stranám, pokud máme váš souhlas nebo pokud máme rodičovský souhlas, pokud je návštěvník nezletilý.

Osobní údaje můžeme ukládat na místech mimo naši přímou kontrolu; například na serverech nebo databázích, kde se nachází poskytovatel hostingu. Kromě toho můžeme bez omezení sdílet nebo prodávat souhrnné informace o našich návštěvnících, kteří osobně neidentifikují jednotlivce s našimi partnery, přidruženými společnostmi, inzerenty a jinými třetími stranami. Tyto informace mohou zahrnovat osobní údaje, které jsme změnili, takže jednotlivci již nemohou být osobně identifikovatelní. Můžeme také sdílet tyto informace s třetími stranami, abychom mohli analyzovat údaje o návštěvnících, činnostech a využívání Stránek nebo Služeb s cílem vylepšit Stránek, Služby a zkušenosti našich návštěvníků.

Pokud se rozhodnete účastnit se jakýchkoli propagačních nebo podobných akcí prostřednictvím webu nebo služeb, pravidla nebo podmínky takových akcí mohou změnit způsob, jakým sdílíme vaše informace s třetími stranami. Přečtěte si prosím příslušná pravidla nebo podmínky pro všechny takové události, kterých se účastníte.

Odkazy na jiné webové stránky

Tento web může obsahovat odkazy na nebo z jiných webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace shromážděné na tomto webu a neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek. Prosím, mějte na paměti, když opustíte naše stránky pomocí takových odkazů. Doporučujeme, abyste si přečetli postupy ochrany osobních údajů všech ostatních webů, na které se dostanete prostřednictvím odkazů na našich stránkách.

Postupy pro odhlášení

Protože pro nás je vaše soukromí důležité, poskytujeme vám následující postup (postupy) pro odhlášení od budoucí komunikace od nás:

 • E-mailem. Pošlete e-mail na adresu sennsour@lcrsvcs.com s vysvětlením konkrétních komunikačních postupů nebo postupů ochrany osobních údajů, ze kterých se chcete odhlásit. Můžete také odhlásit se kliknutím na tlačítko „odhlásit“ nebo na podobné tlačítko v dolní části e-mailů, které vám můžeme poslat, a poté následující online pokyny. Upozorňujeme však, že některé e-maily nemusí být možné odhlásit (například potvrzovací e-maily týkající se požadovaných služeb).
 • Telefon. Zavolejte na číslo 602-200-4277 a požádejte tým zákaznické podpory o odhlášení.

Cookies. Chcete-li se odhlásit od cookies a dalších technologií sledování, můžete v nastavení svého prohlížeče konfigurovat nebo deaktivovat cookies. Vezměte však na vědomí, že by to mohlo způsobit nesprávné fungování částí Stránek.

Jak získat přístup a změnit své informace

Jste zodpovědní za udržování aktuálních osobních údajů, které poskytujete na Stránce. Zašlete nám e-mail na adresu sennsour@lcrsvcs.com a vyžádejte si přístup k zobrazení, opravě nebo odstranění informací, které jste nám poskytli. Pokud je to možné, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vyhověli vašim požadavkům. Pokud jste poskytli osobní informace v souvislosti s konkrétní službou, kterou poskytujeme, možná budete muset tyto informace aktualizovat nebo odstranit návratem na tuto stránku služby. Veškeré žádosti o vymazání vašich údajů podléhají našim interním zásadám pro podávání zpráv a uchovávání a také všem zákonným závazkům, které můžeme mít. Upozorňujeme, že odstraněním vašich uživatelských příspěvků na webu nebudou odstraněny kopie vašich uživatelských příspěvků, které mohou existovat na stránkách uložených v mezipaměti nebo archivovaných stránkách, nebo kopie, které mohou být uloženy jinými návštěvníky.

Oznámení o právech na ochranu soukromí v Kalifornii

Podle Kalifornského občanského zákoníku, sekce 1798.83, mohou obyvatelé Kalifornie, kteří používají tento web, požadovat určité informace týkající se zveřejnění osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Chcete-li podat tento požadavek, pošlete nám e-mail na adresu sennsour@lcrsvcs.com nebo použijte kontaktní informace uvedené níže na konci této zásady. Pokud se rozhodnete zaslat e-mailem, uveďte prosím do předmětu nebo do textu svého e-mailu frázi „Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky v Kalifornii“ a uveďte osobní údaje, které si nepřejete sdílet s třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu. Odpovězte prosím na třicet (30) dní.

Bezpečnostní

Bereme bezpečnost vašich informací vážně a máme k dispozici elektronické, fyzické a administrativní záruky, které pro vaši ochranu splňují federální předpisy. Cílem těchto bezpečnostních opatření je chránit vaše informace online i offline před zveřejněním, změnou nebo neoprávněným použitím. Nezapomeňte však, že žádný přenos dat přes internet není zcela bezpečný. Třetí strany mohou mít nelegální přístup k soukromé komunikaci; například pomocí hackerství a virů. Veškeré informace, které přenášíte na stránkách nebo službách, jsou tedy na vaše vlastní riziko. Nejsme odpovědní za případy, kdy třetí strany obejdou naše bezpečnostní opatření bez povolení, nezákonně nebo jinak.

Informace, které nám zašlete, jsou šifrovány a jsou přenášeny bezpečně. Můžete to ověřit umístěním „https“ na začátek adresy webové stránky nebo ikony zavřeného zámku v prohlížeči. Počítače a servery, které používáme, jsou také uchovávány v bezpečném prostředí za bránami firewall. Omezujeme přístup k vašim informacím těm lidem, kteří je potřebují zobrazit, aby mohli provádět nezbytné podpůrné úkoly, včetně splnění vašich požadavků. Při odesílání příspěvků uživatelů ve veřejných prostorách, které si mohou ostatní prohlížet, mějte na paměti. Je vaší odpovědností vyhnout se odesílání informací, které si přejete zachovat v tajnosti. V případě, že dojde k ohrožení osobních údajů v souladu s našimi postupy oznámení uvedenými níže nebo pokud to vyžadují platné zákony, budeme vás okamžitě informovat.

Ochrana soukromí dětí

Tento web vědomě neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších 13 let. Pokud máte méně než 13 let, tento web nepoužívejte ani neposkytujte žádné osobní informace. Vymažeme veškeré informace, které zjistíme, poskytované dětmi mladšími 13 let bez ověření rodičovského souhlasu. Pošlete nám e-mail na adresu sennsour@lcrsvcs.com, pokud se domníváte, že jsme obdrželi osobní údaje od dítěte mladšího 13 let a my se budeme snažit tyto informace odstranit.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat. Na této stránce zveřejníme jakékoli změny v našich postupech ochrany osobních údajů s datem poslední revize uvedené vedle položky „Poslední aktualizace“ v horní části stránky. Pokud uděláme významné změny ve způsobu, jakým spravujeme osobní údaje našich návštěvníků, upozorníme vás e-mailem nebo zveřejněním výrazného upozornění na našich stránkách. Je vaší povinností zajistit, abychom měli vaši aktuální e-mailovou adresu, a pravidelně na této stránce kontrolovat aktualizace.

Postupy oznamování

Vyhrazujeme si právo určit nejvhodnější způsob, jak vám poskytnout jakékoli oznámení požadované nebo vhodné, podle našeho výhradního uvážení, v souladu s podmínkami této zásady ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem. Můžeme se rozhodnout poskytovat oznámení e-mailem, fyzickým písemným oznámením, zveřejněním nápadně na Stránce nebo jinými nápadnými prostředky.

Přeshraniční přenosy dat

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány a přeneseny do jiných zemí, než je vaše vlastní, mimo jiné včetně kterékoli země, ve které působíme. Některé z těchto zemí mohou mít jiné zákony a postupy týkající se ochrany údajů než vaše země. Používáním webu souhlasíte s takovým přeshraničním přenosem vašich osobních údajů.

Kontaktní informace

Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. Chcete-li nám zaslat vaše dotazy, návrhy nebo stížnosti, kontaktujte nás prosím následujícím způsobem:

LCR SLUŽBY
Phoenix, AZ
Telefon: 602-200-4277
E-mail: sennsour@lcrsvcs.com

LCR SLUŽBY

Jsme výrobce velkoobjemových řezů a šití, který dokáže vyrobit váš produkt podle jakékoli specifikace.

EMAIL SARAH ENNSOUR

sennsour@lcrsvcs.com

CALL

602 200--4277

NAJDI NÁS

Phoenix, AZ